LINE PC

Login Line PC by QR Code

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1,041 votes, average: 4.95 out of 5)
Loading...


Login QR CODE

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังใช้งาน LINE PC กันอยู่ วันนี้มีอีกหนึ่งขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการล็อคอินใช้งาน LINE PC ด้วย QR Code มาแนะนำกัน ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก แถมสะดวกในการใช้งานกันอีกด้วย

  1. เปิดโปรแกรม LINE PC จากนั้นเลือกล็อคอินด้วย QR Code
  2. เปิดแอพ LINE บนสมาร์ทโฟนเลือกตั้งค่า (Settings)
  3. จากนั้นเลือก Profile เลื่อนลงมาเลือก My QR Code
  4. จากนั้นมองมาล่างขวา เลือก OR Code Reader
  5. นำสมาร์ทโฟนไปสแกน OQ Code ในโปรแกรม LINE PC
  6. หลังจากสแกน แตะปุ่มเข้าสู่ระบบในแอพไลน์ เพื่อใช้งาน LINE PC